Producenci

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym kolodziejczyk.sklep.pl

 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.kolodziejczyk.sklep.pl prowadzony jest przez Firmę Zoologiczną Hubert Kołodziejczyk, Dystrybucja, Handel, Usługi z siedzibą w Salno 30, 86-010 Salno, NIP:5542843660.

  2. Korzystanie ze sklepu internetowego kolodziejczyk.sklep.pl oznacza akceptację poniższego Regulaminu.

  3. Kontakt:

   telefon: 531 116 006

   e-mail: kontakt@kolodziejczyk.sklep.pl

 2. Składanie i realizacja zamówień

  1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.kolodziejczyk.sklep.pl poprzez formularz zamówień 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę lub telefonicznie w dni robocze w godzinach pracy od 7:00 do 21:00.

  2. Po wybraniu towarów dostępnych w sklepie, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, ilości i wartości zakupów. Po podjęciu decyzji o zakupie, w celu złożenia zamówienia, Klient zostanie przekierowany do formularza, umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło, a jeśli takowych nie posiada będzie miał możliwość rejestracji.

  3. Do składania zamówień wymagane jest zarejestrowanie się. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.

  4. Termin realizacji zamówień wynosi do 3 dni roboczych licząc od momentu potwierdzenia zamówienia lub zaksięgowania należności za towar.

  5. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek z pozycji zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji, jeśli Klient wyrazi na to zgodę. W przypadku niewyrażenia zgody przez Klienta, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

  6. Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w powyższych ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły zostać zrealizowane, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emailową przez Sprzedawcę lub jego pracownika.

  7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi poważne wątpliwości.

 3. Ceny towarów

  1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

  2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia.

  3. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

 4. Formy płatności

  Udostępniamy następujące formy płatności:

  1. płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem)

  2. płatność tradycyjnym przelewem bankowym (przedpłata na konto firmowe), rachunek Sprzedawcy: Bank BGŻ BNP Paribas, numer rachunku: 12 1600 1462 1825 5811 6000 0001

  3. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU, za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej

 5. Dostawa

  1. Przesyłki są wysyłane dzień od daty zaksięgowania wpłaty.

  2. W przypadku, gdy istnieje możliwość opóźnienia dostawy, Sklep poinformuje o sytuacji Klienta. W takim wypadku Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

  3. Sklep wysyła przesyłki płatne przy odbiorze, a paczki są nadawane po złożeniu zamówienia.

  4. Produkty wysyłane są na adres podany jako adres dostawy w formularzu zamówień.

  5. Zamówienia realizowane są poprzez dostawę kurierską.

  6. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przed doręczeniem. Szczegóły sposobu dostaw przesyłek oraz ogólnych warunków świadczenia usług są dostępne na stronach poszczególnych przewoźników.

 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży

  1. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym tzn. towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i w stanie niewskazującym na użycie.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej sklepu. Do takiej przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

 7. Reklamacja

  1. Reklamacje powinny być składane pisemnie na adres email: kontakt@kolodziejczyk.sklep.pl lub telefonicznie na podany powyżej numer.

  2. Jeśli zakupiony towar posiada wady ukryte niewynikłe z użytkowania Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien wysłać wadliwy towar na adres Sprzedawcy, wraz z dokumentem zakupu doręczonym przy Dostawie. Dokument zakupu z odpowiednią adnotacją o dokonaniu reklamacji zostanie zwrócony Klientowi wraz z dostarczeniem wymienionego towaru. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

  3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w pkt 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny towar, stanowiący substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedawcy.

 8. Ochrona danych osobowych

  1. Składając zamówienie Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.

  2. Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

  3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i jeżeli Klient wyraził dodatkową zgodę - w celu informowania o nowościach, usługach czy promocjach oferowanych przez Sklep.

  4. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 9. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin opublikowany zostanie na stronie internetowej sklepu i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

  3. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl